Milieu

Milieucertificaat

Ons bedrijf is in het bezit van het Netex milieucertificaat, afgegeven onder toezicht van het ministerie van VROM. Dit certificaat wordt uitgereikt aan bedrijven waarvan de apparatuur voldoet aan de actuele eisen van veiligheid voor mens en milieu.

Houders van het certificaat verplichten zich hun apparatuur regelmatig en doeltreffend te controleren en onderhouden en andere maatregelen te nemen om een veilige reiniging en afwerking van uw textiel te kunnen garanderen.