Leveringsvoorwaarden Stomerij Zeelenberg

Leveringsvoorwaarden NETEX

Stomerij Zeelenberg lid van NETEXDeze model leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen met de Consumenten bond. Indien dit model van toepassing is, kunt u aanspraak maken op de nakomingsgarantieregeling. Dit houdt in dat in het geval van een geschil een uitspraak van de Geschillencommissie in het nadeel van een stomerij uitvalt, de stomerij verplicht is de consument schadeloos te stellen.

Download model leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Textielreiniging ten behoeve van consumenten

De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex) zijn tot stand gekomen in oktober 1994 in overleg met de consumentenbond in het kader van de Commissie voor consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad. Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenbond tot stand komen.

Voor meer informatie, zie de website van de NETEX