Reiniging bij brandschade

Brand-, water- rook- en roetreiniging

Vaak betreft het niet zozeer goederen die geheel verloren gaan, maar de huisraad, kleding, beddengoed, gordijnen en dergelijke die door rook, roet en (blus)water zijn vervuild. Meestal is het mogelijk de schade door middel van professionele reiniging te herstellen.